23/07/2014 | 10:38:27

Dòng điện xoay chiều

Suất điện động xoay chiều: Cho khung dây phẳng có diện tích S quay đều với tốc độ góc ω quanh trục vuông góc với đường sức của từ trường đều có cảm ứng từ \(\overrightarrow{B}\) Biểu thức suất điện động xuất hiện trong khung là :    

                                    e = E0 cos ( \(\omega t \) + \(\varphi\) )        (V)

Trong đó E0 = BS\(\omega\) ; pha ban đầu \(\varphi\) tần số góc \(\omega\)  = \(2 \Pi\over T\) = \(2 \Pi f\)

Điện cung cấp cho mạch ngoài:

                          \(\mu\)   = U0 cos( \(\omega t \) + \(\varphi_\mu\) )

                          u: là điện áp tức thời.

                          U0 : là điện áp cực đại. (V)

                          \(\omega\) : là tốc độ góc ( rad/s)

                          \(\varphi\) : pha ban đầu hiệu điện thế dao động điều hòa ( rad)

Cường độ dòng điện ở mạch ngoài:

                          i = I0 cos ( \(\omega t \) + \(\varphi_i\) )    (*)

                          i :dòng điện tức thời (A)

                          I0 : dòng điện cực đại (A)

                          \(\varphi_i\): pha ban đầu của dòng điện xoay chiều ( rad)

Chú ý: Quy ước nói  dòng điện xoay chiều là chỉ nói về dòng điện dao động điều hòa. Những dòng điện đổi chiều nhưng không điều hòa hay không được mô tả như biểu thức (*) thì không gọi là dòng điện xoay chiều.

Các giá trị hiệu dụng:

               E =  \(E_0 \over \sqrt2\) ; U = \(U_0 \over \sqrt2\); I = \(I_0 \over \sqrt2\)

Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R:        

              Q = R \(I^2_0 \over 2\)t = RI2t

Q: là nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R (J)

I0: là cường độ dòng điện cực đại. (A)
            là cường độ dòng điện hiệu dụng (A)
            là thời gian dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở R. (s)

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán