22/07/2014 | 15:00:19

Động Lực Học Vật Rắn - Động năng của vật rắn quay quanh một trục cố định

Động năng của vật rắn quay quanh một trục cố định :

                        Wđ = \(1 \over 2\) I\(\omega^2\)      (J)

Với I: Momen quán tính của vật . ( I = \(\sum m_i r^2_i\\ i\))

\(\omega\): tốc độc góc quay quanh trục của vạta

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán