22/07/2014 | 15:10:42

Động Lực Học Vật Rắn - Momen động lượng. Định luật bảo toàn momen động lượng.

Mômen động lượng :

Là đại lượng động học đặc trưng cho chuyển động quay của vật rắn quanh một trục

                                         L = I\(\omega\) (kgm2/s)

Lưu ý: Với chất điểm thì mômen động lượng  L =mr2\(\omega\) = mvr (r là khoảng cách từ \(\overrightarrow{v}\) đến trục quay)

Dạng khác của phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định :

                                                              M = \(dL \over dt\)

Định luật bảo toàn mômen động lượng :

 Trường hợp M = 0 thì L = const

Nếu I = const \(\gamma\) = 0 vật rắn không quay hoặc quay đều quanh trục
Nếu I thay đổi thì I1\(\omega_1\) = I2\(\omega_2\)

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán