23/07/2014 | 15:15:25

Lượng tử ánh sáng - Hiện tượng quang điện ngoài

Hiện tượng quang điện ngoài: Hiện tượng ánh sáng làm bật các êlectron ra khỏi bề mặt kim loại gọi là hiện tượng quang điện ngoài. Các êlectron bị bật ra gọi là các êlectron quang điện.

Định luật quang điện: Hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi ánh sáng kích thích chiếu vào kim loại có bước sóng nhỏ hơn hoặc bằng bước sóng  \(\lambda _0\),\(\lambda _0\) gọi là giới hạn quang điện của kim loại đó  \(\lambda \) \(\leq\) \(\lambda _0\)

Thuyết lượng tử ánh sáng:

+) Giả thuyết lượng tử: Lượng năng lượng mà mỗi lần một nguyên tử (phân tử) hấp thụ hay phát xạ có giá trị hoàn toàn xác định gọi là lượng tử năng lượng. Kí hiệu là ϵ:

          ϵ = h.f  ( f là tần số ánh sáng bị hấp thụ hay phát xạ ; h = 6,625 .10-34 J.s gọi là hằng số Plăng)

+) Thuyết lượng tử ánh sáng (Thuyết phôtôn):

- Chùm  sáng là chùm các phôtôn (các lượng tử ánh sáng). Mỗi phôtôn có năng lượng xác định  ϵ = h.f Cường độ chùm  sáng tỉ lệ với sô phôtôn trong 1s.

Nguyên tử, phân tử, êlectron… phát xạ hay hấp thụ ánh sáng cũng có nghĩa là chúng phát xạ hay hấp thụ  phôtôn.

- Các phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ  c = 3.108 m/s trong chân không.

Giới hạn quang điện: \(\lambda _0\) = \(hc \over A\) (A là công thoát).

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán