23/07/2014 | 15:22:11

Lượng tử ánh sáng - Mẫu nguyên tử Bohr

Tiên đề của Bohr:

* Tiên đề về trạng thái dừng: Nguyên tử chỉ tồn tại trong một số trạng thái có năng lượng xác định En gọi là trạng thái dừng. Khi ở trạng thái dừng, nguyên tử không bức xạ năng lượng.
* Tiên đề về bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử:
+ Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En sang trạng thái dừng có năng lượng Em  nhỏ hơn thì nguyên tử phát ra 1 phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu:En–Em.
              En–Em=h.f.
+ Ngược lại, nếu nguyên tử đang ở trạng thái dừng có năng lượng Em mà hấp thụ một phôtôn có năng lượng hf đúng bằng En–Em thì nó chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng  En  lớn hơn.

Hệ quả :

Trong các trạng thái dừng của nguyên tử, electron chỉ chuyển động quanh hạt nhân theo những quỹ đạo có bán kính hoàn toàn xác định gọi là các quỹ đạo dừng, tỉ lệ với bình phương số nguyên liên tiếp rn=n2r0   với r0=5,3.10−11 m: bán kính Bohr.
Bán kính:      r0  ; 4r0 ; 9r0  ; 16r0; 25r0; 36r0…..
Tên quỹ đạo: K  ;  L  ;  M  ;  N  ;  O   ;  P ……

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán