23/07/2014 | 15:25:35

Lượng tử ánh sáng - Sự phát quang

Sự phát quang:

- Sự phát quang là hiện tượng một số chất khi hấp thụ năng lượng dưới một dạng nào đó thì có khả năng phát ra những bức xạ điện từ trong miền ánh sáng nhìn thấy.
* Đặc điểm của sự phát quang:
+ Mỗi chất phát quang có một quang phổ đặc trưng cho nó.
+ Sau khi ngừng kích thích, sự phát quang của một số chất còn tiếp tục kéo dài thêm một khoảng thời gian gọi là thời gian phát quang rồi mới tắt hẳn.
* Định nghĩa về hiện tượng phát quang:

 Hiện tượng phát quang là hiện tượng một số chất có khả năng hăp thụ ánh sáng kích thích có bước sóng này để phát ra ánh sáng kích thích có bước sóng khác.
* Có hai loại phát quang:
+ Huỳnh quang: là sự phát quang có thời gian phát quang  ngắn dưới 10−8 s. Do các chất lỏng hoặc khí phát ra khi nhận được ánh sáng kích thích thích hợp.
+ Lân quang: là sự phát quang có thời gian phát quang dài khoảng 10 -8s  trở lên. Do các chất rắn khi nhận được ánh sáng kích thích thích hợp.
* Đặc điểm huỳnh quang:      là bước sóng của ánh sáng huỳnh quang  λhq luôn lớn hơn bước sóng  của ánh sáng kích thích λkt : λhq > λkt

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán