22/07/2014 | 10:59:12

Mắt và các dụng cụ quang - Kính Thiên Văn

Định nghĩa :Kính thiên văn là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông ảnh của những vật ở rất xa (các thiên thể).

Cấu tạo: Có hai bộ phận chính:

- Vật kính 01 : là một thấu kính hội tụ có tiêu cự dài (vài m)

- Thị kính 02 : là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn (vài cm)
     Hai kính được lắp cùng trục, khoảng cách giữa chúng có thể thay đổi được.

           

Độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực:
    - Trong cách ngắm chừng ở vô cực, người quan sát điều chỉnh để ảnh A1B2 ở vô cực. Lúc đó

                      tan\(\alpha\) = \(A_1B_1 \over f_2\)    tan\(\alpha\)0\(A_1B_1 \over f_1\)

Do đó, độ bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực là :

                         G\(\infty\) = \(tan \alpha \over tan \alpha \) = \(f_1\over f_2\)

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán