23/07/2014 | 14:40:39

Sóng Ánh Sáng - Quang phổ

Quang phổ liên tục :

+) Định nghĩa : Gồm nhiều dải màu từ đỏ đến tím, nối liền nhau một cách lên tục.

+) Nguồn phát : Các chất rắn, chất lỏng, chất khí ở áp suất lớn khi bị nung nóng sẽ phát ra quang phổ liên tục.

+) Đặc điểm :

- Không phụ thuộc vào bản chất của vật phát sáng, mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ.

- Nhiệt độ của vật càng cao, miền phát sáng càng lan dần về phía ánh sáng có bước sóng ngắn.

+) Ứng dụng : Đo nhiệt độ của các vật phát sáng và các vật ở rất xa.

Vạch phát xạ :

+) Định nghĩa : Gồm các vạch màu riêng lẻ, ngăn cách nhau bằng những khoảng tối.

+) Nguồn phát : Các chất khí hay hơi ở áp suất thấp bị kích thích (đốt nóng hay phóng điện qua.)

+) Đặc điểm :  Quang phổ vạch của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau về số lượng vạch, vị trí, màu sắc và cường độ sáng.

+) Ứng dụng: Xác định thành phần cấu tạo của các nguyên tố có trong hợp chất.

Vạch hấp thụ :

+) Định nghĩa : Là hệ thống các vạch tối riêng rẽ nằm trên một nên quang phổ liên tục

+) Nguồn phát :

-Chiếu ánh sáng trắng qua đám khí hay hơi nóng sáng ở áp suất thấp.

- Nhiệt độ đám hơi phải thấp hơn nhiệt độ của nguồn sáng.

+) Đặc điểm :

- Chiếu ánh sáng trắng qua đám hơi nung nóng thu được vạch tối trên nền quang phổ liên tục.

- Tắt nguồn sáng, có những vạch màu nằm trên nền tối trùng với các vạch tối ở trên.

+) Ứng dụng :

-Ở nhiệt độ nhất định, một đám khí hay hơi có khả năng phát ra những ánh sáng đơn sắc nào thì cũng có khả năng hấp thụ ánh sáng đơn sắc ấy.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán