23/07/2014 | 14:49:55

Sóng Ánh Sáng - Tán sắc ánh sáng

Hiện tượng tán sắc ánh sáng.

Định nghĩa : Là hiện tượng ánh sáng bị tách thành nhiều màu khác nhau khi đi qua mặt phân cách của hai môi trường trong suốt.

- Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc

Bước sóng của ánh sáng đơn sắc \(\lambda\) = \(v \over f\) , truyền trong chân không

                        \(\lambda _0\) = \(c \over f\) \(\lambda _0 \over \lambda \) = \(v \over c\) \(\lambda\) = \(\lambda _0 \over n\)

+ Chiết suất của môi trường trong suốt phụ thuộc vào màu sắc ánh sáng. Đối với ánh sáng màu đỏ là nhỏ nhất, màu tím là lớn nhất. (n đỏ <…..< n tím)

+ Đ/n: Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.
   Bước sóng của ánh sáng trắng: 0,4 vm \(\leq\) \(\lambda\) \(\leq\) 0,76 vm

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán