23/07/2014 | 17:30:28

Từ Vi mô đến vĩ mô - Các hạt sơ cấp

Khái niệm hạt sơ cấp :

Hạt sơ cấp là gì?

Hạt sơ cấp là những hạt có kích thước vào cỡ kích thước hạt nhân trở xuống
    VD: phôtôn (γ), electron(e ), pôzitrôn (e+ ), prôtôn( p ), nơtron ( n), nơtrinô( ν)…

+) Sự xuất hiện các hạt sơ cấp mới:

Để có các hạt sơ cấp mới, người ta làm tăng vận tốc của một số hạt và cho chúng bắn vào các hạt khác nhau.

+) Phân loại:

Dựa vào khối lượng và đặc tính tương tác, các hạt sơ cấp được phân thành các loại sau đây:
a.    Phôtôn
b.    Các leptôn:   có khối lượng từ 0 0÷200me
c.    Các hađrôn: có khối lượng trên 200me và đựơc tạo thành ba nhóm:
* Mezôn \(\Pi\),K: có khối lượng trên 200me nhưng nhỏ hơn khối lượng của nuclon
* Nuclon p,n
* Hipêron: có khối lượng lớn hơn khối lượng của nuclon
Nhóm các nuclon và hipêrôn còn được gọi là barion

Tính chất của các hạt sơ cấp:

+) Thời gian sống trung bình
Một số ít hạt sơ cấp là bền còn đa số là không bền, chúng tự phân hủy và biến thành các hạt sơ cấp khác

+) Phản hạt:
Mỗi hạt sơ cấp có một phản hạt tương ứng. Phản hạt của một hạt sơ cấp có cùng khối lượng nhưng điện tích trái dấu và cùng giá trị tuyệt đối

Tương tác của các hạt sơ cấp:

+) Tương tác điện từ: Là tương tác giữa phôtôn và các hạt mang điện và giữa các hạt mang điện với nhau

+) Tương tác mạnh: Là tương tác giữa các hađrôn

+) Tương tác yếu: Là tương tác giữa các lepton

+) Tương tác hấp dẫn: Là tương tác giữa các hạt có khối lượng khác 0

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán