24/07/2014 | 08:45:22

Từ Vi mô đến vĩ mô - Thuyết BigBag

Đặc điểm:

Vũ trụ bắt đầu dãn nở từ một “thời điểm kì dị”.
Muốn tính tuổi của vũ trụ, phải lập luận đi ngươc thời gian đến “điểm kì dị”, lúc tuổi và Rvũtrụ bằng 0 (điểm zero Big Bag).

Vật lí học hiện đại dựa vào vật lí hạt sơ cấp đã ước đoán được những sự kiện đã xãy ra bắt đầu từ thời điểm tp bằng 10-35S sau Vụ nổ lớn bằng > Thời điểm Plăng.
Ở thời điểm Plăng:

.   Kích thước vũ trụ là  10-35m, D bằng  1091kg/cm3 nhiệt độ bằng 1032K.  bằng> Trị số Plăng.

.   Vũ trụ tràn ngập bởi các hạt có năng lượng cao: electron, nơtrinô và quac.

+) Sự tạo thành các hạt :

Nuclôn đựơc tạo ra sau Vụ nổ 1s.
    Các hạt nhân nguyên tử đầu tiên xuất hiện sau 3 phút.
    300 nghìn năm sau xuất hiên các nguyên tử đầu tiên.
    3 triệu năm sau xuất hiện các sao và thiên hà.
    Tại t bằng 14 tỉ năm, vũ trụ ở trạng thái hiện nay, nhiệt độ trung bình T bằng 2,7 K.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán